کلیدواژه‌ها = رهبری
تعداد مقالات: 6
1. طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

دوره 21، شماره 2، بهار 1387

محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش


2. مقدمه ای بر راهکارهای ایجاد سازمان های یاد گیرنده در ایران

دوره 57، شماره 0، تابستان 1381

دکتر امیر البدوی؛ رضا شفاعی


3. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی


4. رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی


5. سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی